Thierry Genay - photography - Oignon I

EN FR

Oignon I

50 x 50 cm / 19.7x19.7 inch

Oignon I